Игри

Информация за страница Опака

Плодородните почви на Опака са с най-голямо значение от икономическа гледна точка. Обработваемата земя заема 47 % от площта на землището и се използва пълноценно. Една от причините за това е, че тя е екологично чиста. Нивите, горите и полезащитните пояси преобладават поради вида и географското положение на района. Условията позволяват пълноценното отглеждане на трайни насаждения. Животновъдството е основен отрасъл за района – развити са овцевъдството и говедовъдството. Положителни за тенденциите за развитие на растениевъдството на територията на общината. Плодородната и екологична чистота в съчетание с традициите, както и обезпечеността с техника и свободната работна ръка предимно в земеделието са сред основните общински ресурси. Съществуват условия за възстановяване на масивите от трайни насаждения и зеленчукопроизводството. Те са пряко свързани с реализацията на продукцията и търсенето на нови пазари. Шест целодневни детски градини, пет основни училища и едно СОУ се грижат за образованието. СОУ-то се казва Васил Левски. И шестте детски градини пък се намират в шестте селища на общината.

     Приоритетните направления за подобряване на здравния статус на населението са предимно насочени към качеството на профилактичната дейност и на диспансерното наблюдение. Повишаване на квалификацията на медицинските специалисти и осигуряването на квалифицирани кадри заедно с оптималното обхващане на населението с лекарска помощ и 24-часово оказване на медицинска помощ са сред другите основни приоритети в сферата на здравеопазването на Опака. В религиозно отношение жителите на града са християни и мюсюлмани. Селището е уникален пример за етническа толерантност. Населено е с капанци – християни и български турци мюсюлмани. Сред градските обществени институции се открояват общинският съвет, кметството, читалище Пробуда и др. Общината има изградени читалища и всички те са център на културна дейност. Към някои от читалищата има изградени самодейни състави. Музеят в село Горно Абланово също има основен принос за културното обогатяване на местното население. Състои се от три отразяващи миналото на селото експозиции и бита и културата на населението от края на 19-ти и началото на 20-ти век. В града се спазват голям брой традиции, които отдавна са заложени в характера на местното население. Основните са Бабинден, Трифон Зарезан, Великден, Гергьовден и много други. На Бабинден медицинският персонал на общината обикаля града и селата в събиране на средства за поликлиниката.

   Всяка година на 24 май в Опака се състои традиционният градски събор. Официалният градски празник пък се чества на 5 септември. Той се свързва с организирането на панаир и концерти, в които взимат участие местните дейци на културата, а така също и на популярни изпълнители от българската сцена. Балканджийската кухня има предимство при християнското население и се състои предимно от вегетариански ястия. Раки се нарича едно от най-специфичните от тях. Представлява едри изсушени червени пиперки, които се пълнят със задушено зеле и булгур. В кухнята на мюсюлманското население пък преобладават сладкишите и гювечите, като и двете изключително се комбинират с поправки. Саралиите са удачен и подходящ пример в това отношение – представляват сиропирани сладки от тесто от вида на баклавата.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker